Prezantime të shfaqura në konferenca të ndryshme:

Botime

Osteomat e panderlikuara te sinusit frontal

Tema: Osteomat e panderlikuara te  sinusit frontal. Dr Gjergji Bizhga,Xhevair Hoxhallari. Resume Osteomas are the most frequent benign tumors of paranasal sinuses. They are discovered accidentally and rarely lead to complications. The most frequent localization is frontal sinus. We present two cases of osteomas, in two female patients. The first one 37 years old complained…

Read more

Buletini i shkencave mjekesore

Septoplastika, te dhena epidemiologjike. Gjergji Bizhga, Loreta Kuneshka. Hyrje Nje nga deformimet me te shpeshta te skeletit osteokartilaginoz ne sferen orl eshte deformimi I septumit nazal. Ky deformim fatkeqesisht ne shumicen e rasteve  nuk paraqet ankesa nga I semuri dhe nuk  konstatohet dhe vleresohet nga sherbimi shendetesor paresor dhe si pasoje dhe nuk diagnostikohet.  Deviacioni…

Read more