Foto Rreth Aktivitetit Profesional
OPERACIONE PËR RIPARIMIN E DIFEKTEVE TË HUNDËS
OPERACIONE PAS NDERHYRJEVE TE MËPARSHME KIRURGJIKALE (TE DËSHTUARA).
OPERACIONE PËR RREGULLIMIN E VESHËVE - AUROPLASTIKA