Rhinoplastika & Rhinoseptoplastika

Nderhyrje kirurgjikale  qe kryhet per qellime estetike dhe funksionale te hundes. Rhinoplastika,Rhinoseptoplastika,Septoplastika . Rinoseptoplastika nenkupton  nderhyrje   kirurgjikale me qellim  rimodelimin e jashtem te  formes apo madhesise se hundes nepermjet reduktimit apo modelimit te skeletit osteo-kartilaginoz duke marre ne konsiderate  ruajtjen apo permiresimin e funksioneve  frymemarrese te saj.Personat e interesuar  i ndajme ne tre grupe. Ne…