Prenotimi i vizitave mjekesore me Dr Gjergji Bizhga

Paradite : Viziton tek poliklinika e Spitalit Universitar te Traumes, dhoma Nr. 6.

Mbasdite : Viziton tek Klinika “Hamdi Sulcebe” ne rrugen “Hoxha Tasim”, Tirane.

Per vizitat behet prenotim ne numrat e tel. 068 22 67 414066 59 90 828

Dr. Gjergji Bizhga ka njohurite e duhura, eksperiencen e nevojshme si dhe aftesine e gjykimit te sakte dhe te shpejte mjekesor qe ne praktike njihet dhe si “Syri klinik” per te dale ne konkluzione te sakta dhe me kosto te ulet per pacientin. Nje ndihmese te madhe per vendosjen dhe saktesimin e diagnoses duke bindur dhe pacientin per semundjen e konstatuar luajne dhe aparaturat mjekesore qe i kemi dhe i perdorim me lehtesi.

Egzaminimet ORL

Oroskopi, Rinoskopi, Otoskopi, Laringoskopi.

Endoskopi { nasofibroskopi, nasofaringoskopi, laringofibroskopi me endoskop rigid dhe fleksibel}

Audiometri. Prova Labirintike.

Tympanometri (kurbe tympanometrie, reflex stapedius,funksion i tubit te eustakut).

Egzaminime radiologjike: Ro- grafi, Skaner, Rezonance magnetike.

VO. Problemi apo shqetesimi juaj ka filluar te marre zgjidhe qekurse ju keni gjetur mjekun e duhur si nga pikpamja profesionale, etike e morale perndryshe ju do tju neneshtroheni te gjitha egzaminimet dhe perseri mund te mbeteni ne piken e fillimit por tani edhe pa kursime.

Mjekesia eshte nje sherbim qe ne qender te vemendjes ka diagnostikimin dhe trajtimin e pacientit por nga ana tjeter eshte nje pune qe gjeneron te ardhura ne menyre individuale apo institucionale keshtu qe lind nevoja me shume se kudo tjeter ti besoni shqetesimin tuaj njeriut qe ju mendoni se e meriton ate.