Buletini i shkencave mjekesore

Septoplastika, te dhena epidemiologjike. Gjergji Bizhga, Loreta Kuneshka. Hyrje Nje nga deformimet me te shpeshta te skeletit osteokartilaginoz ne sferen orl eshte deformimi I septumit nazal. Ky deformim fatkeqesisht ne shumicen e rasteve  nuk paraqet ankesa nga I semuri dhe nuk  konstatohet dhe vleresohet nga sherbimi shendetesor paresor dhe si pasoje dhe nuk diagnostikohet.  Deviacioni…

Marrje Mendesh (Vertigo )

Marrjet e mendeve apo sic njihen ne praktiken e perditeshme mjekesore me emertimin “Vertigo” jane nje shqetesim shume i shpeshte. Me marrje mendesh kuptojme humbjen e pjeseshme apo te plote te orjentimit ne hapesire duke na u krijuar ideja e rrotullimit te ambjentit qe na rrethon duke u shoqeruar me paaftesi ne zoterimin e ekujlibrit…